Naším hlavním posláním je poskytnout prostředí, které podporuje růst a rozvoj našich studentů, jak v bojových uměních, tak i odpovědnosti každého jednotlivce. Základ akademie tvoří vzdělávací program, jehož prioritou je naučit děti (od 7 let) i dospělé studenty obranné schopnosti v běžném prostředí.

Začleněním učení respektu k sobě samému, respekt k druhým, vytrvalost a cílevědomost, naši studenti si vytvoří silný pocit sebeúcty, sebevědomí a úspěchu. Znovu a znovu vidíme pozitivní a hlubší vnímání bojových umění a psychologie na našich studentech. Věnujeme pozornost každému jednotlivci s cílem využití bojových umění pouze k sebeobraně vlastní, rodiny, nebo přátel.

Na Akademii bojových umění na sobě poznáte již po prvních trénincích výrazná zlepšení jak po stránce fyzické, tak i psychické. Snažíme se u našich studentů rozvíjet další dovednosti, jako je řešení problémů a vyhýbání se konfliktů.

Kick box KIDS

Kickbox kids

 • Zahájení: 09.09.2019
 • Pravidelné lekce
  Pondělí 16:30 - 17:30
  Středa 16:30 - 17:30

Muay thai

Ke stažení

 • Zahájení: 02.09.2019
 • Pravidelné lekce
  Pondělí 17:30 - 19:00
  Středa 17:30 - 19:00