Naším hlavním posláním je poskytnout prostředí, které podporuje růst a rozvoj našich studentů, jak v bojových uměních, tak i odpovědnosti každého jednotlivce. Základ akademie tvoří vzdělávací program, jehož prioritou je naučit děti (od 5 let) i dospělé studenty obranné schopnosti v běžném prostředí.

Začleněním učení respektu k sobě samému, respekt k druhým, vytrvalost a cílevědomost, naši studenti si vytvoří silný pocit sebeúcty, sebevědomí a úspěchu. Znovu a znovu vidíme pozitivní a hlubší vnímání bojových umění a psychologie na našich studentech. Věnujeme pozornost každému jednotlivci s cílem využití bojových umění pouze k sebeobraně vlastní, rodiny, nebo přátel.

Na Akademii bojových umění na sobě poznáte již po prvních trénincích výrazná zlepšení jak po stránce fyzické, tak i psychické. Snažíme se u našich studentů rozvíjet další dovednosti, jako je řešení problémů a vyhýbání se konfliktů.