Historie

Zakladatelem Tae bo byl v 90.letech Billy Blanks ze Spojených států amerických, mistr světa v karate a šampion v boxu. Vlastní klub v Los Angeles, kde vyučuje Tae bo, ovšem své nástupce neškolí. V roce 1999 přijeli na jeho dva tréninkové pobyty Němci Doro Müller a Frank Magnus za účelem presentovat Tae bo i v Evropě. V roce 2000 zahájili první školení Tae bo v Mnichově, které absolvovala řada instruktorů, kteří v současnosti vyučují po celé Evropě.

Co je to Tae bo?

Jedná se o moderní sportovní systém s prvky aerobního cvičení a bojových umění z klasického boxu a z taekwon-do. Základní myšlenkou je: Get the first place by your own, což znamená: Zvítěz sám nad sebou – překonej sám sebe, neporovnávej se s druhým.

Výsledkem tohoto cvičení je tedy zvýšení fyzické kondice, redukce tělesné hmotnosti a zvýšení svalové síly.

Pro koho je Tae Bo určené?

Tae Bo je určené pro všechny, kteří si chtějí zasportovat a chtějí překonávat sami sebe, s výjimkou dětí mladších 13 let a lidí s různými srdečními onemocněními, artrózou a umělými kloubními náhradami. Doporučuje se konzultace se svým lékařem.

Jak probíhá hodina Tae bo?

Lekce Tae bo trvá 60 minut za doprovodu velmi rychlé hudby. Neexistuje zde žádná choreografie. Jedná se o cvičení složené z kopů, úderů a jejich kombinací, které na sebe navazují. V průběhu hodiny se nahlas počítá od 1 do 8 z důvodu správnosti dýchání a naladění správné atmosféry k vyšším výkonům.

Rozlišují se dva typy lekcí:

Tae Bo Intro.- základní trénink techniky, cílem je preciznost provedení

Tae Bo – vytrvalostní trénink, cílem je dynamické cvičení složené z kopů, úderů a jejich kombinaci, které na sebe bezprostředně navazují.

Co si vzít na Tae Bo?

Při cvičení Tae bo se nevyžadují žádné cvičební pomůcky. Postačující je pohodlné sportovní oblečení. Cvičí se na boso.

Termín cvičení : Dočasně zrušené tréninky - pouze soukromé hodiny